Willem Gerritsen:

 

" De trainingen zijn verschillend van aard, waarbij ik rekening houd met het niveau van de boksers.
Tijdens de trainingen is er aandacht voor techniek en tactiek, en er wordt gewerkt aan je conditie.
Het gehele plaatje voor een complete boksers komt aan de orde. Bij het doornemen van de verschillende combinaties
staan we ook stil bij de situaties waarin je een bepaalde combinatie kan geven (tactiek).
Er is aandacht voor een correcte bokshouding, zodat je als bokser snel op je benen bent
en zowel verdedigend als aanvallend kan boksen.  Wanneer je de techniek redelijk beheerst
kun je dit toepassen tijdens een sparringssessie die veelal plaatsvinden op de vrijdagavonden."

 

" Aan ervaring ontbreekt het mij inderdaad niet. Ik besef me goed dat ik verschillende kampioenschappen
op mijn naam heb kunnen zetten omdat ik bijgestaan ben door de juiste trainers.
Ik ben mijn vader Willem Gerritsen senior,  en de trainers Henk de Voogd & Hans Treptov dankbaar
voor hun geloof in mij als bokser en de vele trainingen die ik heb mogen ondergaan.
Graag sta ik ook andere geïnteresseerde in de bokssport bij zodat eenieder eigen persoonlijke successen kan ervaren. 
Daarom ben ik bij Muscular gestart als gediplomeerd (KS3) trainer bij de Nederlandse Boks Bond." 
Suzan Gerritsen:

" Hoi Muscular boksers, geïnteresseerde in de bokssport en alle andere nieuwsgierige onder ons,..

Ik ben in 2015 begonnen met privé trainingen bij Willem omdat ik gevoelsmatig op zoek was naar meer persoonlijke balans. Wanneer ik een hoge spanningsdruk had ervaren kon ik achteraf meestal wel oplossingen bedenken, maar in de situatie zelf kwam ik niet tot persoonlijk handelen zoals ik graag zou willen. Het boksen met Willem heeft mij inzicht gegeven in mijn instinctief handelen: vechten, vluchten of bevriezen. Het boksen werkte als een spiegel voor mij, ik keek naar mijn eigen vorm van communicatie en handelen en zag mijn authentieke zelf. Hierdoor groeide niet alleen mijn eigen inzicht maar ook mijn persoonlijke kracht, weerbaarheid en stresshantering. 

 

Ik ben boksen gaan zien en ervaren als een metafoor van het leven, met een opbouw van meerdere persoonlijke levels. Er is al veel geschreven over het boksen zien als een metafoor, voor mij betekend dit het volgende:

 
We beginnen bij de basis - jou persoonlijke positie. Hoe voel jij je en wat wil je uitstralen? Het boksen kan hierbij helpen door je bewust te zijn van hoe jij op je benen staat, hoe jij je eigen ruimte inneemt, en hoe je ademhaling gaat.
Daarna observeer je, en neem je de signalen waar, van de mensen om je heen (bij het boksen je tegenstander). Je speelt met het innemen van je eigen ruimte en het binnenstappen in de ruimte van een ander. Hierdoor krijg je zicht op het speelveld tussen jullie beide. Bij het boksen observeer je de boksstijl van je sparringspartner om vervolgens een inschatting te maken van de sterke en kwetsbare kanten van je sparringspartner.
Daar waar mogelijk tast je de reactie van de ander af zodat je zicht krijgt op hoe hij of zij reageert op jou handelen. Bij het boksen tast je de boksreflexen van je sparringspartner af om te weten hoe hij of zij reageren zal tijdens het sparren. Hierdoor ontstaat het vermogen bewust te handelen in plaats van instinctief een argument met een tegenargument te willen verslaan. 

Wanneer je tijdens het boksen hebt kunnen aansluiten bij de boksstijl van de ander, kun je onderzoeken hoe de grondregel ‘gedrag roept gedrag op’ kan leiden tot een win-win situatie. 
Als je hebt kunnen aansluiten bij je medemens, kun je het principe ‘gedrag roept gedrag op’ in allerlei situaties toepassen. Door je zelfbewustzijn ontstaat ruimte en overzicht van waaruit je in allerlei situaties kunt handelen. 

Wanneer jij aanvallend bokst tegen een tegenstander die alleen vanuit een gesloten dekking verdedigend bokst, zal hij of zij de gesloten dekking alleen maar versterken. Door ruimte te maken en de tegenstander meer te benaderen vanuit jou eigen open bokshouding kan de ander zich ook meer open stellen en initiatieven nemen. Hierdoor ontstaan een win/win situatie, een spel met een positieve opbrengst voor beide boksers. 
Tijdens de lessen die ik geef sluit ik aan bij de ander door bijvoorbeeld aandachtig te luisteren en ruimte te bieden, dit maakt dat de ander zich meer open kan stellen om het boksen te leren. Tevens een win/win situatie omdat ik de ander graag de optimale mogelijkheid wil bieden om te komen leren boksen, en de ander zich op zijn gemak voelt en vanuit persoonlijke kwaliteiten het boksen zich eigen kan maken". 


Op deze website zit een copyright, dit betekend dat de inhoud niet gekopieerd of opgeslagen mag worden zonder schriftelijke toestemming van de beheerder!